Ar-Ge Nedir ?

Arge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Temel Araştırma:

Görünürde herhangi bir özel uygulaması ya da kullanımı bulunmayan, öncelikli olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışmadır.

Uygulamalı Araştırma:

Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün çalışmadır. Belirli bir pratik amaca veya hedefe yöneliktir. 

Deneysel Geliştirme:

Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye; hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

Türkiye’de AR-GE çalışmaları üniversitelerin yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş yürütmektedir. Bu kurumlar AR-GE projelerini desteklemek amacıyla finansman desteği sağlamaktadır.

Derin Öğrenme Modelleri

Derin öğrenme modelleriyle ilgili en büyük sorunlardan biri, bazen tek bir GPU üzerinde eğitilemeyecek kadar büyük olmalarıdır. Diğer bir sorun ise bu eğitimlerin tek bir GPU üzerinde uzun süreler almasıdır.

Sinir ağı eğitimini hızlandırmanın en kolay yolu, sinir ağlarında yaygın olan hesaplamalar için (örn. matris çarpımları) büyük ölçüde hızlanmalar sağlayan GPU’ları kullanmaktır……